home contact us share

Bilbordi Ćuprija

Bilbordi

BB-009-A - 6x3 - osvetljen - ulaz u Ćupriju iz pravca Jagodine, neposredno pre Nis-ove pumpe i mosta na Moravi
BB-009-B - 6x3 - osvetljen - izlaz iz Ćuprije ka Jagodini
BB-010-A - 4x3 - osvetljen - kod Bolnice - lice ka Supskoj i Krušaru
BB-010-B - 4x3 - osvetljen - kod Bolnice - lice ka centru i izlazu ka Jagodini
BB-011-A - 4x3 - osvetljen - Slavija, kod Luk Oil pumpe, lice ka izlazu iz Ćuprije u pravcu Paraćina
BB-011-B - 4x3 - osvetljen - Slavija, lice ka centru Ćuprije
BB-012-A - 4x3 - osvetljen - kod salona Gorenja, ulaz u Ćupriju iz pravca Paraćina, lice ka centru Ćuprije i ka Jagodini
BB-012-B - 4x3 - osvetljen - kod salona Gorenje - izlaz iz Ćuprije ka Paraćinu