home contact us share

Bilbordi Paraćin

Bilbordi

BB-013-A - 6x4 - neosvetljen - Zmič, ulaz u Paraćin iz pravca Ćuprije i Jagodine
BB-013-B - 6x4 - neosvetljen - Zmič, izlaz iz Paraćina ka Ćupriji i Jagodini
BB-014-A - 4x3 - osvetljen - kod Euro Lina i NIS pumpe - ulaz u Paraćin iz pravca Ćuprije i Jagodine, lice ka centru
BB-014-B - 4x3 - osvetljen - kod Euro Lina i NIS pumpe - izlaz iz Paraćina ka Ćupriji i Jagodini
BB-015-A - 4x3 - osvetljen - kod Pionira - ulaz u Paraćin sa auto-puta i iz pravca Zaječara - lice ka centru
BB-015-B - 4x3 - osvetljen - kod Pionira - izlaz iz Paraćina ka auto-putu i Zaječaru
BB-016-A - 4x3 osvetljen - kod OŠ Radoje Domanović - lice ka kružnom toku i izlazu ka Pojatu
BB-016-B - 4x3 - osvetljen - kod OŠ Radoje Domanović i NIS pumpe - lice ka centru i pijaci
BB-017-A - 4x3 - osvetljen - kod benzinske pumpe Mihajlović lice ka centru, izlazu na auto-put i ka Zaječaru
BB-017-B - 4x3 - osvetljen - kod benzinske pumpe Mihajlović - lice ka Srpskoj fabrici stakla, centru i izlazu ka Ćupriji i Jagodini
BB-018-A - 4x3 - osvetljen - kod Železničke stanice - lice ka pijaci i industrijskoj zoni
BB-018-B - 4x3 - osvetljen - kod Železničke stanice - lice ka stadionu i izlazu iz Paraćina ka Ćupriji i Jagodini
BB-019-A - 4x3 - osvetljen - kod Srpske fabrike stakla - lice ka izlazu na auto-put i ka Zaječaru
BB-019-B - 4x3 - osvetljen - kod Srpske Fabrike Stakla - lice ka centru i izlazu ka Ćupriji i Jagodini
BB-020-A - 4x3 - osvetljen - Striški put - ulaz u Paraćin iz pravca Pojata - lice ka centru
BB-020-B - 4x3 - osvetljen - Striški put - izlaz iz Paraćina ka Pojatu
BB-021-A - 4x3 - osvetljen - kod autobuske stanice - lice ka izlazu iz Paraćinu u pravcu Ćuprije i Jagodine
BB-021-B - 4x3 - osvetljen - kod autobuske stanice - lice ka centru
BB-022-A - 4x3 - osvetljen - ul Stefana Lazarevića - lice ka kružnom toku i centru grada
BB-022-B - 4x3 - osvetljen - ul Stefana Lazarevića - lice ka Staklari, centru, izlazu na auto-put i ka Zaječaru
BB-023-A - 4x3 - osvetljen - kod Srednje škole - lice ka centru, autobuskoj stanici, izlazu ka Ćupriji i Jagodini i ka Staklari
BB-023-B - 4x3 - osvetljen - kod Srednje škole - lice ka Železničkoj stanici i pijaci