home contact us share

Bilbordi Valjevo

Bilbordi

BB-065-A - 4x3 - neosvetljen - Šabački put - ulaz u Valjevo iz pravca Šabca - kod firme Metal Hidraulik
BB-065-B - 4x3 - neosvetljen - Šabački put - ulaz u Valjevo iz pravca Šabca - kod firme Metal Hidraulik
BB-066-A - 4x3 - neosvetljen - ulica Vladike Nikolaja - ulaz u Valjevo iz pravca Beograda, Lazarevca i Lajkovca - kod firme Publik
BB-066-B - 4x3 - neosvetljen - ulica Vladike Nikolaja - ulaz u Valjevo iz pravca Beograda, Lazarevca i Lajkovca - kod firme Publik
BB-067-A - 4x3 - osvetljen - ulica Knez Mihajlova - raskrsnica sa ulicama Vitkovićevom i Jugovićevom - centar grada - 30 metara od ulice Tešnjar, kod Gimnazije, hotela Grand i Narcis i Nis pumpe
BB-067-B - 4x3 - osvetljen - ulica Knez Mihajlova - raskrsnica sa ulicama Vitkovićevom i Jugovićevom - centar grada - 30 metara od ulice Tešnjar, kod Gimnazije, hotela Grand i Narcis i Nis pumpe
BB-068-A - 4x3 - osvetljen - ulica Knez Mihajlova - centar grada - 50 metara od ulice Tešnjar, kod Gimnazije, hotela Grand i Narcis i Nis pumpe
BB-068-B - 4x3 - osvetljen - ulica Knez Mihajlova - centar grada - 50 metara od ulice Tešnjar, kod Gimnazije, hotela Grand i Narcis i Nis pumpe
BB-243-A - 4x3 - osvetljen - Ulica Vladike Nikolaja, pored fabrike Krušik i NIS pumpe, put za Beograd
BB-243-B - 4x3 - osvetljen - Ulica Vladike Nikolaja, pored fabrike Krušik i NIS pumpe, put za Beograd
BB-244-A - 4x3 - osvetljen - Bulevar palih ratnika 91-92, kod Rode i Železničke stanice
BB-244-B - 4x3 - osvetljen - Bulevar palih ratnika 91-92, kod Rode i Železničke stanice