home contact us share

Bilbordi Subotica

Bilbordi

BB-103-A - 4x3 - neosvetljen - izlaz iz Subotice ka Paliću, kod zgrade Champion - treći
BB-103-B - 4x3 - neosvetljen - izlaz iz Subotice ka Paliću, kod zgrade Champion - treći
BB-104-A - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Suboticu iz pravca Palića, kod Metro-a
BB-104-B - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Suboticu iz pravca Palića, kod Metro-a
BB-105-A - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Suboticu sa auto-puta, Subotica Istok
BB-105-B - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Suboticu sa auto-puta, Subotica Istok
BB-106-A - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Suboticu iz Bačke Topole i Novog Sada
BB-106-B - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Suboticu iz Bačke Topole i Novog Sada
BB-107-A - 4x3 - neosvetljen - izlaz iz Subotice ka Somboru i Bajmoku
BB-107-B - 4x3 - neosvetljen - izlaz iz Subotice ka Somboru i Bajmoku
BB-211 - 4x3 - neosvetljen - Pravac Subotica-Palić, ispred Palića, naspram benzinske pumpe, lice ka Paliću
BB-212 - 4x3 - neosvetljen - Granični prelaz Kelebija, ispred Carinskog i Policijskog terminala, lice ka Subotici