home contact us share

Bilbordi Senta

Bilbordi

BB-111-A - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Sentu iz pravca Bečeja
BB-111-B - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Sentu iz pravca Bečeja
BB-112-A - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Sentu iz pravca Subotice
BB-112-B - 4x3 - neosvetljen - ulaz u Sentu iz pravca Subotice