home contact us share

Bilbordi Predejane

Bilbordi

BB-145-A - 4x3 - osvetljen - Predejane Koridor 10 - pravac Beograd - Niš - Skoplje - Solun, 300 metara od motela Predejane ka Vranju, udaljenost od Niša 75 km, od Leskovca 30 km, od Vranja 45 km, od granice sa Makedonijom 85 km, od granice sa Grčkom 250 km
BB-145-B - 4x3 - osvetljen - Predejane Koridor 10 - pravac Solun - Skoplje - Niš - Beograd, 300 metara pre motela Predejane, udaljenost od Niša 75 km, od Leskovca 30 km, od Vranja 45 km, od granice sa Makedonijom 85 km, od granice sa Grčkom 250 km