home contact us share

Bilbordi Novi Pazar

Bilbordi

BB-237-A - 4x3 - osvetljen - Izlaz iz Novog Pazara, Mur, put za Crnu Goru
BB-237-B - 4x3 - osvetljen - Izlaz iz Novog Pazara, Mur, put za Crnu Goru
BB-238-A - 4x3 - osvetljen - Jošanički kej, u blizini gimnazije, magistralni put za Crnu Goru
BB-238-B - 4x3 - osvetljen - Jošanički kej, u blizini gimnazije, magistralni put za Crnu Goru
BB-239 - 3x4 - osvetljen - Jošanički kej, raskrsnica kod pijace
BB-240 - 4x3 - osvetljen - Banjska petlja
BB-241 - 4x3 - osvetljen - Banjska petlja
BB-242-A - 4x3 - osvetljen - kod autobuske stanice
BB-242-B - 4x3 - osvetljen - kod autobuske stanice