BB-388-B - 4x3 - Avalska ulica, na tranzitu kroz Kragujevac, pravac ka centru i Plazi, u blizini Eko, Nis i Mol pumpe