U digitalnom dobu, u kojem preovladavaju multimedijalni i interaktivni sadržaji, efikasnost statičkih bilborda opada.

Visoka cena ove vrste oglašavanja, zajedno sa velikom količinom ljudskih i logističkih resursa potrebnih za njenu instalaciju i uklanjanje, objašnjavaju zašto se digitalni LED bilbordi, kao i digitalna signalizacija, sve više prihvataju.

Ključ za rast leži upravo u digitalnoj transformaciji spoljne reklame koja dinamički menja sardžaj. Stoga je ulaganje u spoljne digitalne LED ekrane sinonim za postizanje visokog uticaja i ostvarivanje većeg profita od oglašavanja.

Digitalni LED bilbordi su, zbog svojih velikih dimenzija i dinamičkog sadržaja, jedno od najtraženijih rešenja u marketingu

Njihov potencijal u komunikaciji doprinosi da su sve prisutniji u najprometnijim ulicama u gradovima, nešto što i ne čudi s obzirom da donose velike koristi kompanijama koje razvijaju svoj brend putem reklamiranja.

LOKACIJE

LED 10 Nis

LED 09 Niš

LED 08 – B

LED 08 – A

LED-07

LED-06

LED-05

LED-04

LED-03

LED-02

LED-01