Led Ekran 083, površina 4x3m, Zlatibor - na kružnom toku, desno skretanje za centar Zlatibora, pravo put za Novu Varoš, Zlatar i Crnu Goru.