Bilbord BB-397 Kragujevac, površina 12x3m, Lepenicki bulevar, centar, u pravcu hale Jezero i izlazu iz Kragujevca ka Batiocini i auto-putu