Led Ekran 098, površina 5x3m, Sremska Mitrovica - ulica Marka Aurelija, komercijalna zona, ulaz u grad sa auto-puta