Koridor 10

MB-001-A
10×7 – 70m2
osvetljen

lokacija Bagrdanski tesnac, pravac Beograd-Niš, 6 km posle isključenja za Batočinu, 16 km pre Jagodina