Koridor 10

MB-001-B
10×7 – 70m2
osvetljen

lokacija Bagrdanski tesnac, pravac Niš-Beograd, 16 km od isključenja za Jagodinu, 6 km pre isključenja za Batočinu